Poniżej zamieszczamy listę dostępnych ról dostępu, które można przydzielić użytkownikom logującym się do programu.

Aby sprawdzić obecną rolę użytkownika:

  • Przejdź do zakładki "Ustawienia" -> "Użytkownicy"
  • Kliknij przycisk do podglądu (po prawej stronie listy)
  • Jeżeli wybrany użytkownik może logować się do panelu, to wyświetlona zostanie informacja o obecnie przyznanych uprawnieniach

Aby edytować rolę użytkownika:

  • Przejdź do zakładki "Ustawienia" -> "Użytkownicy"
  • Kliknij przycisk do edycji (po prawej stronie listy)
  • W sekcji "Logowanie do panelu" można zobaczyć listę dostępnych ról i wybrać odpowiednią opcję

Legenda do tabeli:

  • Kolor zielony - posiada dostęp
  • Kolor pomarańczowy - posiada dostęp w ograniczonym zakresie (np. w przypadku listy najbliższych wizyt, pracownik z takim uprawnieniem widzi wyłącznie swoje wizyty)
  • Kolor czerwony - nie posiada dostępu
Administrator Recepcja Pracownik rozszerzony Pracownik podstawowy
Podgląd statystyk liczby wizyt
Podgląd statystyk liczby klientów
Podgląd statystyk obrotów
Rejestr aktywności na pulpicie
Lista najbliższych wizyt
Dostęp do własnego kalendarza
Dostęp do kalendarza innych pracowników
Dodawanie terminów w kalendarzu
Usuwanie terminów w kalendarzu
Edycja terminów w kalendarzu
Finalizowanie wizyt w kalendarzu
Przeglądanie danych klientów
Dodawanie klientów
Usuwanie klientów
Edycja klientów
Przeglądanie usług
Dodawanie usług
Usuwanie usług
Edycja usług
Przeglądanie cen usług
Dodawanie ceny dla usługi
Usuwanie ceny dla usługi
Edycja ceny dla usługi
Przeglądanie kategorii usług
Dodawanie kategorii
Edycja kategorii
Usuwanie kategorii
Przeglądanie danych pracowników
Dodawanie pracowników
Edycja pracowników
Usuwanie pracowników
Przeglądanie grafików pracy pracowników
Edycja usług przydzielonych do pracownika
Moje konto: Edycja danych
Moje konto: Podgląd grafiku
Przeglądanie wysłanych powiadomień
Edycja komunikacji
Ustawienia godzin otwarcia
Edycja wyjątków do godzin otwarcia
Ustawienia rezerwacji online
Ustawienia abonamentu
Ustawienia danych firmy
Przeglądanie płatności
Ustawienia płatności online
Ustawienia przedpłat
Przeglądanie historii wykonanych akcji
Przeglądanie historii logowań

Wróć do listy artykułów

Chcesz sprawdzić NextVisit?

Skorzystaj zupełnie za darmo przez 14 dni bez zobowiązań.